Czym jest rehabilitacja holistyczna?

Czym jest rehabilitacja holistyczna?

Czym jest rehabilitacja holistyczna? Medycyna holistyczna postrzegana jest jako filozofia lub światopogląd, który dotyczy uprawnienia medycyny bardziej niż sposoby leczniczych praktyk. Całokształt rehabilitacji holistycznej polega zatem na kompleksowym podejściu do pacjenta oraz zgłaszanych przez niego potrzeb, a w tym także chorób, które zostały zdiagnozowane. Rehabilitacja holistyczna zakłada, że oprócz ciała pacjenta należy leczyć także jego duszę, ponieważ poprawa w jednym obszarze ma wpływ na kolejne obszary funkcjonowania pacjentów.

Jedną z zasad medycyny holistycznej jest szukanie właściwych przyczyn schorzenia, a nie tylko leczenie jego objawów. W medycynie holistycznej pacjent traktowany jest jako psychofizyczna jedność. W jej ramach oczekuje się od pacjenta czynnego uczestniczenia w procesie leczenia, a nie tylko biernego poddawania się zabiegom. Główną zasadą rehabilitacji holistycznej jest zatem równowaga i harmonia w zdrowiu fizycznym oraz psychicznym na jak najwyższym poziomie.

Czym jest manualna terapia holistyczna?

Leczenie holistyczne staje się coraz bardziej popularną i rozpoznawalną metodą rehabilitacji. Metoda ta polega na stosowaniu nieinwazyjnych metod ręcznych z wykorzystaniem ucisków w określonych partiach ciała. Sposób ten ma pomóc w pozbyciu się napięcia mięśni i bólów.

Czym jest rehabilitacja holistyczna?

Jest to rehabilitacja polegająca na kompleksowym leczeniu narządu ruchu. Celem tego typu terapii jest dotarcie do źródła bólu i przyczyn powstawania schorzeń po to by wszelkie dolegliwości zostały całkowicie wyeliminowane. W rehabilitacji holistycznej poszukuje się przyczyn, które powodują dysfunkcję z dala od miejsca w którym pojawia się schorzenie. Rehabilitacja ta przede wszystkim skupia się na mobilizacji skóry, mięśni, ścięgien, powięzi i więzadeł. Podczas terapii holistycznej stawy i tkanki miękkie są manipulowane.

Zobacz również:

Jakie techniki wykorzystywane są w rehabilitacji holistycznej?

Przede wszystkim w terapii holistycznej wykorzystywane są techniki z grupy tkanek miękkich, czyli mięśniowo – powięziowe rozluźnianie, czy poizometryczne rozluźnianie mięśni. Drugą techniką są mobilizacje czynne i bierne z impulsem. Innymi technikami stosowanymi podczas rehabilitacji jest technika odruchowa, oscylacyjna i autoterapia pacjenta.

Jakie są wskazania do stosowania rehabilitacji holistycznej?

Wśród schorzeń zaliczanych do wskazanych za pomocą rehabilitacji holistycznej wyróżnia się zniesienia lub ograniczenia gry stawowej, czyli fizjologicznej ruchomości stawów. Innymi schorzeniami wskazanymi do tego typu terapii są zespoły bólowe kręgosłupa i obwodowych stawów wśród których wyróżnia się zespół bolesnego karku, łokieć tenisisty, łokieć golfisty czy zespół cieśni kanału nadgarstka. Rehabilitacja pomaga w leczeniu zmian zwyrodnieniowo – wytwórczych, przeciążeniowych, napięć bólu głowy, zaburzeń czucia w nerwach obwodowych, rwy kulszowej, obwodowej i ramiennej.

Jak przebiega terapia podczas rehabilitacji holistycznej?

Rehabilitacja holistyczna polega na stymulowaniu organizmu do uruchomienia oraz dalszego samoleczenia poprzez rozpoznanie mechanizmów dysfunkcji określonych partii ciała. Dysfunkcja może nastąpić poprzez nieodpowiednie podnoszenie ciężkich przedmiotów bądź nieumiejętność radzenia sobie ze stresem. Następnie stosowane są techniki manualne, które mają za zadanie bezpośrednio oddziaływać na kręgosłup oraz tkanki miękkie, a w sposób pośredni na układ nerwowy pacjenta. Podczas terapii stosowana jest także rozmowa rehabilitanta z pacjentem. Celem rozmowy jest przede wszystkim ukierunkowanie emocji oraz myśli pacjenta na poprawę jego psychicznego samopoczucia. Ma to przełożyć się na zdrowie fizyczne pacjenta. Kolejnym krokiem w terapii holistycznej jest modelowanie reakcji całego organizmu pacjenta w celu wypracowania wspomnianej na początku równowagi psychofizycznej. Końcowym etapem rehabilitacji jest edukacja, która ma zobrazować pacjentowi wpływ stresu na funkcjonowanie całego organizmu. W ramach edukacji przedstawiane są także skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem.

Jakie są zadania rehabilitanta holistycznego?

Dobry rehabilitant powinien przede wszystkim dotrzeć do przyczyn dolegliwości, które powodują ból. Rehabilitant sprawdza proweniencję bólu, czyli to czy jest ona psychogenna, chorobowa czy też mechaniczna. Określenie to jest bardzo ważne ponieważ pomaga w skutecznym prowadzeniu pacjenta od samego źródła problemu aż do jego skutecznego rozwiązania. Zadaniem bardzo dobrego rehabilitanta jest także wsparcie pacjenta w zrozumieniu jego ciała. Bardzo dobry fizjoterapeuta musi zapoznać się również z tym jak pacjent reaguje na pewne sytuacje, często związane ze stresem.

Jaka jest rola pacjenta w ujęciu holistycznym?

Ujęcie rehabilitacji holistycznej wymaga zaangażowania nie tylko od rehabilitanta, ale również od pacjenta. Ważne jest by pacjent miał świadomość walki z chorobami z którymi się boryka poprzez stosowanie odpowiedniej diety, wypracowanie równowagi pomiędzy wykonywaną pracą, a odpoczynkiem. Bardzo ważnym elementem leżącym w kompetencji pacjenta jest nacisk na aktywność fizyczną, która ma pomóc w zwalczaniu dolegliwości.

Spondylus rehabilitacja Szczecin
Aleja Papieża Jana Pawła II 36
70-453 Szczecin
665035035
www.spondylus-rehabilitacja.pl

 

About the Author

You may also like these