Dla kogo przeznaczone są studia podyplomowe?

Dla kogo przeznaczone są studia podyplomowe?

Dla kogo przeznaczone są studia podyplomowe? Wraz z ukończeniem szkoły średniej wiele osób decyduje się pójść dalej na studia, kształcąc się w kierunku, w którym chcą dalej pracować. Wykształcenie wyższe posiada dziś większość społeczeństwa, jednak nie każdy ma stosowną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, by móc rozpocząć taką pracę, na jakiej mu zależy. Ciągłe kształcenie się to rzecz najważniejsza. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na studia podyplomowe, które robi wielu i które znajdują się w ofertach wielu uczelni. Czym one są? Co nam dają? Dla kogo są skierowane?

Studia podyplomowe jest to forma kształcenia, która skierowana jest dla osób posiadających co najmniej studia pierwszego stopnia. Aby więc rozpocząć taką formę kształcenia, trzeba posiadać studia licencjackie, magisterskie lub inżynierskie. W zależności od okresu ukończonej nauki w danym momencie życia można je podjąć. I oczywiście każda uczelnia ma w tym zakresie swoje wymagania, dlatego też decydując się na taką formę dalszego kształcenia, należy dopasować się do oczekiwań i wymagań konkretnej uczelni. Po ukończeniu studiów podyplomowych, które wymagają przedstawienia pracy końcowej lub zdania egzaminu końcowego otrzymuje się świadectwo ich ukończenia.

Kto decyduje się na studia podyplomowe?

Choć nie jest to najczęściej wybierany rodzaj studiów, bo nie daje nam on dyplomu, a jedynie świadectwo ich ukończenia, wiele osób decyduje się na taką właśnie formę kształcenia. Zazwyczaj są to studenci, którzy pragną jeszcze bardziej uzupełnić swoją wiedzę w konkretnej specjalizacji. Są to także osoby chcące zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć wiedzę w danej dziedzinie. Często i na taki rodzaj studiów decydują się osoby, które od wielu lat pracują w danym zawodzie, ale żeby podnieść swoje kwalifikacje i otrzymać awans, muszą skończyć studia podyplomowe. Taki rodzaj nauki to kontynuacja często tego, co otrzymuje się dzięki studiom licencjackim lub magisterskim. Najlepsza alternatywa, aby nadal rozwijać się, kształcić i być jeszcze bardziej wykwalifikowanym pracownikiem.

Ile kosztują studia podyplomowe?

Z racji tego, że jest to nauczanie w systemie zaocznym i stanowi niejako uzupełnienie wiedzy dla konkretnego kierunku studiów, jest ono płatne. Nie ma jednak określonych stawek, gdyż na każdej uczelni są one inne. Ustalając cennik, bierze się pod uwagę zarówno miasto, w którym dana uczelnia się znajduje, kierunek odbywanych studiów, popularność danego kierunku, ilość i długość zajęć, a także wiele innych elementów, które składają się na całość kwoty, jakie dany student za studia zaoczne musi ponieść. Bardzo często w wielu miejscach można jednak liczyć na refundację zarówno z funduszy unijnych, ze środków państwowych lub międzynarodowych, a także od pracodawcy. Jeśli więc chcemy zaoszczędzić pieniądze, na pewno warto w tym temacie posiąść stosowną wiedzę i starać się o dofinansowanie kształcenia.

Zalety studiów podyplomowych

Warto się kształcić i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ukończenie studiów daje nam większą gwarancję na to, że uda nam się otrzymać taką pracę, na jakiej nam zależy. Jeśli chodzi o studia podyplomowe, wybór takiej dodatkowej formy kształcenia to także wiele zalet, na jakie warto zwrócić uwagę, jeśli chcemy wciąż stawiać na swój rozwój. Po pierwsze są one sposobem na szybkie dokształcanie się. Wystarczą zaledwie dwa lata, by otrzymać konieczne w wielu miejscach wykształcenie. Często wiele osób otrzymując alternatywę otrzymania pracy w zamian za pójście na studia na takie coś właśnie się decyduje. To sprawia, że nie trzeba rozpoczynać nowego kierunku studiów i tracić wiele lat, ale posiąść całą wiedzę w zaledwie dwa lata i to w trybie zaocznym. Po drugie, takie studia dają nam dodatkową dawkę wiedzy, jakiej nie otrzymaliśmy przy wcześniejszym kształceniu się. Są one bowiem uzupełnieniem całej naszej wcześniejszej nauki. Dzięki studiom podyplomowym można zyskać nową specjalizację lub też otrzymać wiedzę ogólną z dziedziny, którą jesteśmy zainteresowani lub która jest nam niezbędna w naszej pracy. Po trzecie, studia podyplomowe to poszerzanie horyzontów. Mimo tego, że na przykład mamy ukończone dane studia i pracujemy w zawodzie, możemy przez nie właśnie uzyskać większą wiedzę i nową specjalizację, dzięki której będziemy mieli możliwość awansowania w swojej dotychczasowej pracy lub w zupełnie innej firmie. I po czwarte, to właśnie takie studia bardzo często są sposobem na to, by szybciej znaleźć pracę i to taką, jaką jesteśmy zainteresowania, a nie taką, którą musimy podjąć, by zdobyć pieniądze.

Studia podyplomowe prowadzone są przez uczelnie wyższe, ale tylko w takim zakresie, jaki dotyczy prowadzonych przez nie kierunków studiów. Dotyczy to ustawy o szkolnictwie wyższym. Jeśli dana uczelnia chce poszerzyć ofertę i zaoferować kierunek, którego nie ma w podstawie programowej studiów licencjackich lub magisterskich, musi wystąpić do ministra z prośbą o jego dodanie. Takie studia trwają dwa lata i są na pewno bardzo dobrym dodatkiem, który w CV odgrywać będzie przy poszukiwaniu pracy marzeń bardzo duże znaczenie.

angielski

About the Author

You may also like these