Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie ocp?

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie ocp?

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie ocp? Warto mieć coś, co gwarantuje ubezpieczenie przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu w tym wypadku ocp przewoźnika – zdarzają się różne wypadki losowe, nie jesteśmy w stanie przewidzieć np. kradzieży. Dodatkowo osoby, które korzystają z usług przewoźnika mają pewność, że osoba, która wykonuje dla nich usługę jest zabezpieczona na każdą możliwą ewentualność.

Klienci coraz częściej unikają zlecania transportów nie ubezpieczonym przewoźnikom. Każda z firm ubezpieczeniowych https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/tychy/ ma różny zakres zobowiązań, choć w rzeczywistości ich oferta niewiele się między sobą różni. Większość firm ubezpieczeniowych chroni ubezpieczonych przed skutkami zniszczenia lub uszkodzenia towaru w wyniku wypadku, awarii, pożaru albo kradzieży z parkingu strzeżonego.

Oczywiście na przewoźniku oraz kierowcy pojazdu ciąży szereg obowiązków, których niespełnienie powoduje niewypłaceni odszkodowania. Są jednak i takie towarzystwa, które gwarantują ochronę nawet gdy szkoda powstała w wyniku czynu umyślnego lub w rażący sposób zawinionego, czyli niedbalstwa kierowcy.

Czy takie ubezpieczenie jest bardzo drogie?

Ocp przewoźnika nie jest kwotą, która jest stała, ponieważ ubezpieczalnie  często stosują inne zasady wyliczania składki za ubezpieczenie. Składka zazwyczaj jest obliczana na podstawie rocznych obrotów netto z usług przewozowych- im większe firma ma zyski tym składka ubezpieczeniowa będzie większa.  Suma gwarancyjna ubezpieczenia musi obejmować pełną wartość materiałów, które są przewożone w jednym transporcie lub wartość, która jest odnotowana w liście przewozowym. Jedno szczęście, że cenę ubezpieczenia czasami można wynegocjować.

Towarzystwa ubezpieczeniowe często określają także udziały własne przewoźnika w szkodzie. Polisy z udziałem własnym mogą być często tańsze, ale w przypadku szkody, przedsiębiorca pokrywa część strat. Często zakłady ubezpieczeń nie podejmują odpowiedzialności za przewóz towarów niebezpiecznych ADR i podwyższonego ryzyka np. leków, pieniędzy, dokumentów, dzieł sztuki, żywych zwierząt, elektroniki, alkoholu, tytoniu itp. Zazwyczaj za szczególne przypadki ubezpieczenia, czyli dodatkową ochronę ubezpieczeniową, wymagane są wyższe składki.

Ocp przewoźnika http://www.wycena-oc.pl/ocp-przewoznika/ jest bez wątpienia czymś ważnym – każdy, kto posiada firmę logistyczną powinien wykupić polisę dla dobra swojej firmy jak i dla klientów, którzy uświadomieni coraz częściej wypytują o ubezpieczenie w razie nieszczęśliwego wypadku.

Przed wykupieniem polisy koniecznie sprawdź listę wyłączeń z zakresu podstawowego ubezpieczenia, czyli ewentualności, w których zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania. Przeważnie odnosi się to  do użycia zepsutego samochodu, przekazania towaru nieuprawnionej osobie, niewłaściwego załadowania lub rozmieszczenia towaru, prowadzenia pojazdu przez osobę nietrzeźwą lub bez uprawnień, wady ukrytej towaru lub jego właściwości naturalnych, wjazdu do określonych państw, konfiskaty lub przepadku towaru, postoju pojazdu poza parkingami strzeżonymi.

Gdzie szukać ubezpieczalni?

Na polskim rynku istnieje  wiele ofert ocp przewoźnika. W razie wypadku funkcjonują one w odmienny sposób  oraz zapewniają uczestnikowi różne zakresy ochrony. Warto zapoznać się ze wszystkimi opcjami, które mogą ciebie dotyczyć- wybierz najlepsze z nich i ciesz się bezpiecznym transportem.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości warto poczytać co nieco na temat polis w internecie a dzięki kalkulatorom obliczyć kwotę, którą będziesz musiał zapłacić za ubezpieczenie.

Odpowiedzialność przewoźnika za towar a ubezpieczenie.

Oczywiście, że w wielu przypadkach ubezpieczenia są zawierane poniekąd z  przymusu- dyskusyjnym jest to, czy jest to przydatne. Umowy oraz ubezpieczalnie mają wiele wad, które stają się widoczne dopiero po zaistnieniu szkody. A jak już się okaże, że ubezpieczenie jest nie najlepiej zawarte, często wiąże się to z wieloma problemami oraz stratami finansowymi. Szkoda, więc, że niewielu przewoźników dba o prawidłowy zakres swoich ubezpieczeń. Ocp przewoźnika powinno być priorytetem w każdej firmie- nie tylko ze względu na nasze korzyści ale i korzyści osób zlecających nam transport.

ubezpieczalnie przekrzykują się wręcz zakresem swoich ubezpieczeń https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/rzeszow/. Najstosowniejsze jest zasugerować optymalne oraz miarę bezpieczne warunki polisy, a czy będą one akceptowalne przez zakłady ubezpieczeniowe, zależeć będzie od możliwości negocjacyjnych pośrednika ale i także możliwości finansowych przewoźnika. Na początek należy zająć się kilkoma poszczególnymi tematami:  sumą gwarancyjną, zakresem ubezpieczenia, klauzulą podwykonawców oraz klauzulą postojową. Od nich bowiem zależy czy pomogą po zaistnieniu szkody.

Poszukaj w okolicy najlepszych i najkorzystniejszych ubezpieczalni https://www.najlepsze-ubezpieczenie.pl/, dzięki którym będziesz miał pewność, że nic złego się nie wydarzy z przedmiotami twoimi oraz twoich klientów. Musisz wiedzieć, że na rynku jest wiele firm, które oferują ci polisy- wybierz mądrze, przecież chodzi o twoje finanse.

angielski

About the Author

You may also like these