OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

Opcjonalne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego – OCP przewoźnika jest jedną z usług oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe i jest preferowane przez firmy transportowe i ich klientów. Przewoźnicy są zwolnieni z odpowiedzialności cywilnej w przypadku uszkodzenia towarów przewożonych w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Dzięki polityce OCP, nastawni przedsiębiorcy z branży transportowej nie ponoszą odpowiedzialności za błędy popełniane przez ich kierowców podczas dostawy towaru. Jeżeli przewoźnik miał wypadek drogowy i posiada ważne ubezpieczenie OCP z https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/, towarzystwo ubezpieczeniowe zrekompensuje stratę i zrekompensuje właścicielowi ładunku.

Dla kogo jest ubezpieczenie OCP?

Jest skierowany w szczególności do przewoźników, którzy wykonują transport drogowy na podstawie posiadanych licencji oraz licencji na podstawie podpisanej umowy przewozu. OCP przewoźnika wiąże się z jego odpowiedzialnością cywilną za nienależyte wykonanie umowy przewozu. Firma transportowa ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa polskiego tj. Prawa Przewozowego, Kodeksu Cywilnego, Prawa Administracyjnego, Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).

Polisa OCP przewoźnika chroni przewoźnika przed odpowiedzialnością za uszkodzenie przewożonego towaru w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. Ochroną ubezpieczeniową objęte są nieprzestrzeganie warunków umowy, uszkodzenie lub utrata towaru oraz opóźniona dostawa towaru. To duże wsparcie dla przewoźników i kontrahentów zlecających przesyłki, ponieważ nie poniosą oni strat finansowych. Warunkiem jest dostosowanie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika do dostarczanego towaru z uwzględnieniem rodzaju przewożonego towaru, zasięgu geograficznego itp. Okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy.

Opóźnienia dostawy ładunku i OCP Przewoźnika

Wykupując polisę OCP, przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności za niedostarczenie towaru na czas. Przyczynami opóźnień w dostawach mogą być np. awarie samochodów, korki, problemy na przejściach granicznych. Kontrahentom oczekującym na towar przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, które zostanie wypłacone z polisy OCP. Właściciele firm spedycyjnych, które zarobkowo przewożą towary, zdają sobie sprawę, że posiadanie polisy OCP sprawia, że ​​są bardziej widoczni na rynku branżowym i lepiej postrzegani przez klientów jako rzetelni i odpowiedzialni.

Czy operatorzy odnoszą korzyści z polis OCP?

Ubezpieczenie OCP gwarantuje taki sam poziom ochrony przez cały okres polisy. Bez względu na to, ile zdarzeń wystąpi, kwota gwarantowana podana w polisie nie zmniejszy kwoty roszczenia, pod warunkiem dokonania odpowiedniej edycji i dostosowania zgodnie z wymaganiami przewoźnika. Dlatego kupując ubezpieczenie OCP przewoźnik ma poczucie bezpieczeństwa dla swojego biznesu. Cena ubezpieczenia OC zależy od wielu czynników, głównie od kwoty ubezpieczenia i sposobu jej weryfikacji, zasięgu geograficznego. Co równie ważne, właściciel firmy przewozowej otrzymuje swoją część odszkodowania, co nazywa się franczyzą.

Podstawowe opcje ochrony polisy OCP przewoźnika:

  • Wypłacić odszkodowanie właścicielowi przewożonego towaru, którego nie można dostarczyć na czas z powodu złych warunków atmosferycznych lub wypadków drogowych.
  • Przewoźnikowi wypłacane są środki finansowe na pokrycie kosztów przechowywania towaru w czasie obsługi pojazdu. Dotyczy to również kosztów poniesionych przez przewoźnika w celu zapobieżenia szkodom, które związane są z koniecznością przeładunku towaru. Obejmuje również koszty prac biegłych w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody oraz koszty postępowania sądowego.

Rozszerzona Polityka OCP Przewoźnika

Oprócz podstawowego zakresu ubezpieczenia OC przewoźnika, do polisy można dodać rozszerzenia.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez:

  • Z powodu rażącego niedbalstwa i winy umyślnej przewoźnika lub jego kierowcy.
  • Straty spowodowane przez podwykonawców.
  • Utrata towaru w wyniku kradzieży lub rabunku itp.

Polityka OCP Operatora poprawia jego wizerunek

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Obecnie posiadanie polisy OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ staje się koniecznością, aby pozyskać coraz więcej klientów. Dlatego chociaż jest to ubezpieczenie dobrowolne, właściciel firmy transportowej decyduje się na jego wykupienie. Wielu kontrahentów poszukując przewoźnika w pierwszej kolejności wybiera przewoźnika, który posiada OCP i zapewnia bezpieczeństwo podczas przewozu. Właściciel ładunku wie, że jeśli jego ładunek ulegnie uszkodzeniu, zostanie objęty ubezpieczeniem w ramach polisy przewoźnika. Można zatem stwierdzić, że OCP zwiększa konkurencyjność przewoźników w celu dotarcia ze swoimi usługami przewozowymi do szerszego grona klientów. To naprawdę opłacalna inwestycja w Twój biznes, która może się zwrócić w krótkim czasie: https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/.

O czym powinni pamiętać przewoźnicy? Cóż, strategia OCP nie działa we wszystkich przypadkach. Umowy ubezpieczenia zawierają różne klauzule wyłączające, określające okoliczności, w których odszkodowanie nie przysługuje.

Musisz dokładnie przeanalizować zakres wysyłki, rodzaj przewożonego towaru, aby zakupić OCP, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy. Z pomocą pośrednika ubezpieczeniowego możesz wykupić polisę dopasowaną do rodzaju wykonywanego przez Ciebie transportu.

About the Author

You may also like these