Pożyczki dla firm jako źródło ich finansowania

Każda działalność gospodarcza potrzebuje źródła finansowania. Podstawowym źródłem jest oczywiście kapitał założycielski, jednak bardzo często firmy sięgają po kapitał obcy, dzięki czemu mogą sfinansować nie tylko bieżącą działalność, ale także inwestycje. Jedną z możliwości finansowania jest zaciągnięcie pożyczki dla firm.

Brak płynności finansowej

Co miesiąc firmy osiągają przychody, ale ponoszą także wysokie koszty prowadzenia działalności. Koszty wynajmu powierzchni biurowej, magazynowej, prąd, woda, wynagrodzenia pracownicze i narzuty na nie to tylko przykłady kosztów stałych, które każdego miesiąca firma musi zapłacić. Jeżeli dołożymy do tego obowiązkowe, comiesięczne podatki, to uzbiera się naprawdę spora kwota. Koszty powinny być oczywiście pokryte wpływami ze sprzedaży, ale często firmy borykają się problemem płynności finansowej. Często wynika ona z niedopasowania terminów płatności faktur sprzedażowych do terminów płatności, jakich musi dokonać spółka. W takiej sytuacji firma ma dwa wyjścia do wyboru: albo dostosować terminy płatności kontrahentów do swoich wydatków albo zaciągać zobowiązania. Pierwsze rozwiązanie wydaje się najprostsze, jednak w dobie ogromnej konkurencji na rynku klient może zerwać umowę i wybrać dostawcę, który dostosuje termin zapłaty do niego. Pozostaje zatem drugie rozwiązanie. Na rynku finansowym istnieje kilka sposobów finansowania przedsiębiorstw https://www.pfp.com.pl, z czego jednym z nich są pożyczki dla firm. 

Pożyczka a kredyt

Kredyt jest często utożsamiany z pożyczką, tymczasem różnice między nimi są spore. Kredyt jest udzielany przez bank, pożyczka może być udzielona przez inną instytucję, a także osobę prywatną. Warunki kredytu są narzucone przez bank udzielający, natomiast warunki pożyczki mogą być albo z góry narzucone albo negocjowane. Podpisując umowę pożyczki najczęściej będziemy zmuszenie do płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Tymczasem umowa kredytu jest wolna od tej opłaty. Banki mają szeroką ofertę kredytową dla prowadzących działalność gospodarczą, tymczasem przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po różnego rodzaju pożyczki dla firm. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że aby otrzymać kredyt, najczęściej trzeba spełnić wiele warunków stawianych przez bank, a cała procedura jest długotrwała. Firma musi liczyć się z tym, że będzie musiała przedstawić sprawozdania finansowe z lat ubiegłych oraz szczegółowy biznesplan, dotyczący realizacji planowanego przedsięwzięcia. To kolejna cecha wyróżniająca kredyt – jest on brany na konkretny cel, dlatego nie można finansować nim na przykład wynagrodzeń pracowników czy płacić podatków, choć istnieją też wyjątki od tej reguły. Pożyczkodawcy są dużo bardziej elastyczni. Oczywiście, mogą wymagać od firmy podania celu pożyczki czy przedstawienia sytuacji finansowej, jednak często cała procedura jest o wiele mniej skomplikowana, niż w przypadku kredytu. Ponadto pożyczka może być przeznaczona na różne cele; nie musi bezpośrednio finansować inwestycji, ale również posłużyć do utrzymania płynności finansowej.

Rodzaje pożyczek komercyjnych

Pożyczki dla firm dzielą się na długo i krótkoterminowe. Warunki ich udzielenia są zależne od kwoty pożyczki, okresu spłaty czy innych wymogów, jakie stawia firmie pożyczkodawca. Należy pamiętać o tym, że im bardziej wiarygodny pożyczkodawca, tym gorsze warunki może postawić. Właśnie dlatego firmy często decydują się wziąć pożyczki pozabankowe, ponieważ banki (które poza kredytami również udzielają pożyczek) stawiają często surowe warunki, zbliżone do warunków kredytowania. Dodatkowo banki oferują pożyczki w niższych kwotach niż inne instytucje. Pożyczkę dla firmy https://www.pfp.com.pl/pozyczki/wojewodztwo/pomorskie/rodzaj/start można otrzymać od tak zwanych parabanków, które proponują zwykle dużo krótszy okres spłaty, ale i wyższe raty. W zamian za to nie wymagają od firm dokumentowania zdolności spłaty. 

Pożyczki rządowe i unijne

Firma może także ubiegać się o pożyczkę z publicznych środków, od rządu, samorządów czy ze środków unijnych. Pożyczki te są zwykle przeznaczony na konkretną inwestycję, która zazwyczaj jest też korzystna społecznie, na przykład poprzez zmniejszenie bezrobocia czy wybudowanie infrastruktury, z której każdy będzie mógł korzystać. Nie oznacza to jednak, że firma na takiej inwestycji nie może zarabiać. Wręcz przeciwnie – żaden przedsiębiorca nie podejmie się inwestycji, z której nie odniesie finansowej korzyści. Pożyczka charakteryzuje się tym, że jest nisko oprocentowana, a przy spełnieniu określonych warunków może być nawet bezzwrotna. W celu jej otrzymania należy jednak dopełnić formalności i wykazać, że będzie ona spożytkowana we właściwy sposób. Nie są to więc pożyczki, którymi można finansować bieżącą działalność z powodu braku płynności finansowej. Niestety, ze względu na bardzo korzystne warunki, otrzymanie jej nie jest tak proste jak pożyczki od firm komercyjnych.

Różnorodność źródeł finansowania współczesnych przedsiębiorstw sprawia, że pożyczki dla firm nie są już tak popularne jak kiedyś, niemniej jednak wiele z nich nadal finansuje się pożyczonym kapitałem. Wybierając ofertę pożyczki należy zwrócić uwagę na wiele aspektów, które czynią pożyczkę atrakcyjniejszą od innych form finansowania działalności.

 

 

angielski