HUR MAN ANSTÄLLER EN ANSTÄLLD FRÅN POLEN

HUR MAN ANSTÄLLER EN ANSTÄLLD FRÅN POLEN

Kanske kommer vissa människor att bli förvånade, men det finns många utlänningar som arbetar i Sverige. Vårt land är ett av de ledande länderna som ger utlänningar från tredje länder långvarigt uppehållstillstånd i samband med förvärvsarbete i Sverige. Endast 2016 utfärdades nästan en halv miljon sådana tillstånd. Merparten av hela Europeiska unionen. Svenska arbetsgivare anställer gärna utlänningar, särskilt de från länder söder om Sverige.

Vilka formaliteter måste slutföras för att kunna anställa en utlänning? Hur länge kan han stanna i Sverige? Var ska jag leta efter anställda? Hur skyddar jag dig mot bedrägerier? Nedan följer några tips som hjälper arbetsgivare att hitta rätt anställd.

SKYLDIGHETER FÖR EN UTLÄNNING

Invånarna i Polen dominerar bland de mest anställda utlänningarna. Vitryssarna ligger på andra plats. Dessa två grupper utgör den viktigaste arbetskraften som söker arbete i vårt land.

 

Se även:

 

Om en viss anställd från Polen  vill arbeta i Sverige måste han ha uppehållstillstånd. Detta dokument har flera varianter. Det kan vara ett dokument som tillåter en tillfällig vistelse (högst 3 år) i Sverige eller permanent uppehållstillstånd, dvs. det har ingen tidsgräns. En utlänning kan också få uppehållstillstånd för Europeiska unionens varaktigt bosatta, vilket inte heller har någon tidsgräns. I andra fall kan en person också ansöka om asyl eller flyktingstatus. I alla dessa varianter blir utlänningen kapabel att utföra lagligt arbete.

ARBETSGIVARANSVAR

Arbetsgivaren själv som vill anställa en utlänning måste börja med att få ett arbetstillstånd för en utlänning i sitt företag. Anställ honom sedan på säsongsbasis eller besluta att föra in deklarationerna om att anförtro en utlänning arbete i registret. Beroende på det valda alternativet ger arbetsgivaren ett lämpligt dokument till arbetstagaren.

Därefter är arbetsgivaren skyldig att underteckna ett lämpligt anställningsavtal med utlänningen. Avtalet ska översättas till den anställdas modersmål. Arbetsgivaren ska också ta emot kopior av dokumentet från arbetstagaren som bekräftar utlänningens vistelse i vårt land.

Ministeriet för familj, arbete och socialpolitik bör informeras om detta faktum senast den första dagen då en utlänning börjar arbeta. Om en anställd från Polen slutligen  inte börjar arbeta, bör ministeriet informeras om detta inom sju dagar från det datum då arbetet påbörjades i dokumenten.

Nästa steg beror på typen av kontrakt. Om det krävs i det ingående avtalet bör arbetsgivaren registrera arbetstagaren för socialförsäkring. I annat fall behöver inte arbetsgivaren lämna in ytterligare deklarationer.

SÄSONGSARBETE

Ett säsongsarbetstillstånd är en ny typ av tillstånd som utfärdas av starost under högst nio månader per år. Dessa typer av beställningar berör arbeten beroende på årstidsbytena, dvs ett större behov av ytterligare hjälp uppträder endast under vissa månader av året. Det gäller främst industrier relaterade till jordbruk, trädgårdsodling och turism. Bland dem kan vi skilja odling av grönsaker, tobak, prydnadsträd och buskar och växter som används vid produktion av läkemedel och farmaceutiska produkter, arbete i restauranger och andra cateringföretag, djurhållning och avel.

INGEN EKONOMISK AKTIVITET

Om en person vill anställa en utlänning men inte har ett registrerat företag och inte bedriver jordbruksverksamhet kan han eller hon ansöka om intyg om anställning i ett hushåll.

Arbetsgivaren är skyldig att lämna in en ansökan om arbetstillstånd för en anställd från ett annat land och registrera det hos poviatarbetsbyrån. Enligt denna ansökan kan en utländsk medborgare arbeta i ett visst hushåll i sex månader inom de närmaste tolv månaderna.

VAR SKA JAG LETA EFTER ANSTÄLLDA?

Den enklaste lösningen är att rapportera en önskan att anställa en utlänning på arbetsförmedlingen eller att lägga till en lämplig annons på en internetportal eller i en tidning. En annan lösning är att ansöka till ett rekryteringsföretag som specialiserat sig på att hitta anställda från andra länder. Detta är den mest lämpliga lösningen för arbetsgivaren, eftersom sådana byråer tar hand om alla formaliteter och arbetsgivaren inte behöver oroa sig för någonting. Å andra sidan kan ett företag som letar efter anställda inte i förväg kontrollera om en given anställd uppfyller alla kraven. Medan det handlar om enkelt fysiskt arbete är erfarenhet inte viktigt, om en arbetsgivare letar efter en högt specialiserad anställd borde han kanske göra allt själv och lära sig så mycket som möjligt om en potentiell kollega.

Engelska Polska

About the Author

You may also like these