Tłumaczenie tłumaczeniu nie równe! – poznaj najważniejsze rodzaje!

Tłumaczenie tłumaczeniu nie równe! - poznaj najważniejsze rodzaje!

Tłumaczenie tłumaczeniu nie równe! – poznaj najważniejsze rodzaje! Tłumaczenia to na pozór proste zagadnienie. Jednak wgłębiając się nieco bardziej w te pojęcie, można wyodrębnić ich wiele różnych rodzajów. Usługi związane z tłumaczeniem oferowane są przez wiele firm oraz osób fizycznych. Jednak tak naprawdę każde przełożenie tekstu jest inne. Można je podzielić chociażby ze względu na sposób tłumaczenia, typ tłumaczonego tekstu, styl danego tekstu czy też stosunek dokumentu do obowiązującego prawa.

Sposób tłumaczenia

Podział tłumaczeń ze względu na sposób ich przełożenia jest najbardziej zauważalny w przypadku chęci wyodrębnienia rodzajów. Mowa tutaj o rozróżnieniu tłumaczeń pisemnych oraz tłumaczeń ustnych. Jest to jedna z największych różnić, w przypadku przekładni językowej.

Czym wyróżniają się tłumaczenia pisemne?

Osoba przedkładająca tekst musi odpowiednio zinterpretować znaczenie tekstu całkowicie u źródła, a następnie przełożyć go na docelowy język obcy w formie pisemnej. Dla osób zawodowo tłumaczących teksty, taki rodzaj pracy nie jest wcale prosty. Muszą one wziąć pod uwagę wiele kryteriów, które mają diametralne znaczenie dla zachowania sensu tłumaczonego tekstu. Mowa tutaj chociażby o kontekście kulturowym, czy też prawidłowym interpretowaniu i przełożeniu idiomów. Ponadto problematyczne mogą okazać się również nawet niewielkie różnice alfabetyczne czy też styl pisarstwa. Dla zawodowych tłumaczy tego typu usługi są najczęściej spotykaną formą. Klienci zwracają się z prośbą o pisemne przełożenie tekstu z rozmaitych kategorii.

Czym wyróżniają się tłumaczenia ustne?

Tłumaczenie tłumaczeniu nie równe! - poznaj najważniejsze rodzaje!Podobnie jak w przypadku tekstów pisemnych, tak samo i tutaj, osoba tłumacząca musi w odpowiedni sposób zinterpretować zarówno kontekst, jak i odnaleźć się w odpowiedni sposób w całej wymowie tekstu mówionego. Ważne jest tutaj wczucie się po prostu w czasie rzeczywistym w osobę wypowiadającą słowa do tłumaczenia, aby móc przełożyć sens i emocje danej wypowiedzi. Osoba wykonująca tłumaczenie powinna tutaj zdecydowanie potrafić wyczuć sytuację i być odporna na stres. Takie cechy z pewnością okażą się pomocne. Oczywiście uzyskanie identycznej wypowiedzi w obcym języku może być trudne do uzyskania i błędy czy też uproszczenia mogą zdarzyć się każdemu. Przy ustnych wypowiedziach warto jednak zwracać uwagę na każdy szczegół, szczególnie podczas biznesowych bądź międzypaństwowych tłumaczeń. Zła interpretacja może doprowadzić do bardzo negatywnych i niechcianych skutków.

Tłumaczenia ustne można podzielić również na kolejne dwa rodzaje. Są to tłumaczenia konsekutywne oraz tłumaczenia symultaniczne. W przypadku tych pierwszych, tłumacz na początku wysłuchuje cały tekst czy też wypowiedź, a następnie przekłada go na docelowy język. Natomiast w przypadku tłumaczeń symultanicznych, zarówno mówca, jak i tłumacz wypowiadają się w tym samym momencie.

Pozostałe sposoby tłumaczeń

Warto wspomnieć jeszcze o równie popularnych rodzajach tłumaczeń, jakimi są dubbing oraz tłumaczenie aVista. Pojęcie dubbingu jest przez większość osób mocno kojarzone. Wykonują je najczęściej wyspecjalizowani aktorzy, którzy są w stanie przełożyć ścieżkę dźwiękową, a do tego idealnie wyrazić ekspresję wypowiedzi.
Natomiast tłumaczenie aVista opiera się na przetłumaczeniu tekstu pisemnego, na tekst mówiony. Z takim rodzajem przełożenia tekstu można bardzo często spotkać się w przypadku rozpraw sądowych czy też w kancelariach notarialnych.

Odmiany tłumaczonych tekstów

W tym przypadku można wyodrębnić znaczny podział tekstów ze względu na ich rodzaj. Najczęściej wyróżnia się tutaj chociażby tłumaczenia specjalistyczne, które wymagają bardzo dobrej znajomości danych zagadnień. Używa się tutaj często fachowego słownictwa, a więc tłumacz musi wykazywać się również wiedzą techniczną z danej branży i dziedziny w pierwotnym języku.
Częstym rodzajem tłumaczonych tekstów są również przekłady literackie oraz przekłady poezji. Warto zaznaczyć, że pomiędzy tymi pojęciami występuje znaczna różnica i nie do końca oznaczają one to samo. Tutaj tłumacz musi wykazywać się niebywałą wiedzą z różnych zagadnień, jak chociażby znajomości kultur, aby odpowiednio zrozumieć i poznać cały kontekst. Takie tłumaczenia nie zawsze wykonuje się w jednym celu. Ich przeznaczenie może być różne, dlatego należy je zawsze interpretować indywidualnie.

Stosunek tłumaczeń do prawa

W istocie tłumaczenia bardzo często możemy podzielić również na to, czego dokładnie dotyczą w aspekcie formalnym. W ważnych dokumentach wagi urzędowej, niejednokrotnie przetłumaczony dokument musi posiadać potwierdzenie autentyczności, chociaż nie zawsze. Z tego powodu wyróżnia się m.in. tłumaczenia zaprzysiężone/uwierzytelnione bądź też tłumaczenia zwykłe.
Jak łatwo możemy rozgryźć, tłumaczenia zaprzysiężone z różnych powodów muszą  one posiadać odpowiedni poziom rzetelności oraz autentyczności. Takie dokumenty na każdej stronie posiadają stosowną pieczęć tłumacza przysięgłego i są one honorowane przez urzędy itp.
Natomiast tłumaczenia zwykłe często nie muszą posiadać podpisu ani pieczątki, a także odnoszą się najczęściej do tłumaczeń potocznych tekstów czy też nie zawierających specjalistycznych sformułowań.

About the Author

You may also like these