Wszystko o kredycie hipotecznym

Wszystko o kredycie hipotecznym

Wszystko o kredycie hipotecznym: kredyty hipoteczne to jedne z najbardziej popularnych usług bankowych. Korzysta z nich olbrzymia liczba osób z uwagi na stosunkowo niskie oprocentowanie. Pomimo tego należy mieć na uwadze, że zwykle jest to wieloletnie zobowiązanie i dlatego decyzja o wzięciu kredytu hipotecznego powinna być uprzednio dokładnie przemyślana.

W jakim celu potrzebny jest kredyt hipoteczny?

Zakup nieruchomości lub też działki pod jej budowę jest zwykle największą inwestycją w życiu człowieka. Tylko niewielka liczba osób może pozwolić sobie na sfinansowanie tego rodzaju inwestycji z własnych zasobów pieniężnych. Zdecydowana większość osób, która marzy o własnym kącie, zmuszona jest do skierowania swych kroków do banku, w celu powzięcia kredytu hipotecznego. Nim tak się stanie, warto uprzednio ocenić własne możliwości finansowe.

Kredyt jest bowiem zobowiązaniem, które będzie ciążyć na kredytobiorcy przez sporą część jego życia. Naturalną tego konsekwencją jest konieczność spłacania comiesięcznych rat. Oczywiście nie ma możliwości zaplanowania swojej przyszłości na przestrzeni całego okresu, na który został wzięty kredyt.

Zobacz również:

Jak uzyskać kredyt hipoteczny?

Wszystko o kredycie hipotecznymW różnych bankach można uzyskać kredyty hipoteczne na odmiennych warunkach, jednak sama procedura jest bardzo podobna. Najlepiej jest złożyć wnioski w kilku placówkach, po to, by móc w dalszym etapie wyłonić najbardziej korzystną ofertę. Warto pamiętać, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat, nawet niewielkie różnice mogą przekładać się na całkowity koszt spłacanego kredytu hipotecznego. Od przyszłego kredytobiorcy wymaga się obecnie wniesienia wkładu własnego.

Banki bowiem nie finansują zakupu nieruchomości pokrywając 100% jej kwoty. Minimalna wysokość wkładu własnego to 20%. Przy wysokiej kwocie kredytu oznacza to spore koszty, które muszą zostać pokryte z zasobów finansowych kredytobiorcy. Wszystko to doprowadziło do powstania pewnego rodzaju obaw dotyczących ograniczenia dostępu do kredytów hipotecznych. Z uwagi na ten fakt, dopuszczona została również możliwość wniesienia jedynie 10% wkładu własnego, jednak może się to wiązać z pewnego rodzaju obowiązkami, takimi jak konieczność wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

W miarę możliwości warto jest jednak skupić się na zgromadzeniu odpowiedniej kwoty wkładu własnego. Większy wkład oznacza zmniejszenie kwoty zadłużenia, co znacząco przekłada się na wysokość rat i ograniczenie całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Dodatkowo banki patrzą na kredytobiorców posiadających większą kwotę wpłaty własnej bardziej przychylnym okiem i mogą zaproponować tym samym dogodniejsze warunki kredytowania.

Zdolność kredytowa

Podstawą do uzyskania kredytu hipotecznego jest analiza zdolności kredytowej wnioskodawcy przeprowadzona przez bank. Jest to element niezbędny, z uwagi na fakt, iż kwota finansowania jest zazwyczaj duża, a sam okres spłaty rozciągnięty jest na wiele lat. Zasadniczą rolę odgrywa więc w tym przypadku wysokość wynagrodzenia. Instytucje finansowe dokonują analizy, ile środków pieniężnych pozostaje w kieszeni kredytobiorcy po odliczeniu kosztów związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego oraz spłatą wszelkiego rodzaju zobowiązań. Bez względu na wysokość zarobków sprawdzane są również dane pochodzące z Biura Informacji Kredytowej. Dzięki temu bank może dowiedzieć się czy wnioskodawca w terminowy sposób wywiązuje się ze spłaty swoich zobowiązań, a jeśli występowały opóźnienia, czy miały one jedynie charakter incydentalny.

Rodzaj rat może mieć znaczenie dla ich wysokości

Kredyty hipoteczne dostępne są dla wnioskodawców w różnych wariantach. Samodzielnie można zadecydować na przykład o rodzaju rat. Można wybrać spośród rat równych lub malejących. W jaki sposób przekłada się to na samą spłatę zobowiązania? W przypadku raty równiej kapitał i naliczane odsetki są zmienne. Skutkuje to tym, że w początkowym etapie spłaty kredytu większą część raty stanowią same odsetki. Jest to więc rozwiązanie droższe, gdyż kapitał spłaca się wolniej.

Rata równa posiada również niewątpliwą korzyść, którą jest jej niższa wysokość w pierwszych latach spłaty. Rata malejąca w finalnym rozrachunku jest rozwiązaniem tańszym, jednak kredytobiorca musi liczyć się z koniecznością płacenia wyższej raty w początkowym okresie spłaty. W tym przypadku część kapitałowa nie ulega zmianie, dlatego też odsetki zostają naliczane od niższej kwoty. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane dla osób zainteresowanych wcześniejszą spłatą kredytu hipotecznego. Cieszy się jednak mniejszym zainteresowaniem niż raty równe.

Decyzja i umowa

Kiedy dostępne na rynku kredyty hipoteczne zostały już dokładnie przeanalizowane, a możliwości finansowe wnioskodawcy zostały pozytywnie zweryfikowane, nadszedł czas na finalizację umowy kredytowej. Przede wszystkim należy w sposób dokładny przeanalizować treść przestawionego przez bank dokumentu. Decyzja ta zaważy bowiem na znacznej części dalszego życia. Szczególną uwagę warto zwrócić na datę spłaty raty kredytu oraz wszelkiego rodzaju produkty dodatkowe, które mogą przełożyć się na wysokość zobowiązań.

angielski

About the Author

You may also like these