Wszystko o ubezpieczeniach firmy – co zawierają, wymogi oraz rodzaje

Zakładając działalność jednoosobową czy też prowadząc większą lub mniejszą spółkę konieczne należy pomyśleć o ubezpieczeniu firmy. Nie każda profesja zobowiązana jest do wykupienia polisy ubezpieczeniowej https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/gliwice/, wymóg taki mają tylko ściśle określone działalności. Prowadzenie firmy wiążę się jednak z ryzykiem, zarówno pod względem finansowym, możliwości wypadku czy też kataklizmów na które narażone są firmowe budynki i maszyny. Nie warto więc, potęgować ryzyka. Na rynku znaleźć można kilkanaście firm ubezpieczeniowych oferujące bardzo różne polisy, konieczne należy sprawdzić ich zakres oraz porównać ceny. Warto również sprawdzić czy rodzaj prowadzonej działalności nie zobowiązuje nas prawnie do wykupienia polisy od czynności cywilnoprawnych. Poniżej najbardziej przydatne informacje takie jak rodzaje oraz wymogi do zawarcia polis a także co zawierają i przed czym chronią.

Podstawowe ubezpieczenie OC https://www.wycena-oc.pl/ubezpieczenie-samochodu-osobowego/

To podstawowa wersja ubezpieczenia dla firm, dobrze znana wszystkim kierowcom, którzy zobowiązani są wykupić takie ubezpieczenie. Ustawodawca nakłada taki obowiązek również na firmy działające w niektórych branżach. Obowiązek posiadania takiej polisy mają między innymi biura rachunkowe czy kancelarie prawne, ale nie tylko. Najczęściej zobowiązani do wykupienia polisy OC są przedstawiciele zawodów wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności, których błąd może narazić klienta na poważne konsekwencje (prawne, zdrowotne czy też finansowe). Stąd, obowiązkiem ubezpieczenia od czynności cywilnoprawnych są również lekarze (ubezpieczenia oc dla lekarzy http://www.wycena-oc.pl/ubezpieczenie-oc-lekarza/), rzeczoznawcy majątkowi, inżynierowie, architekci czy też agenci i brokerzy ubezpieczeniowi (ubezpieczenie firmy usługowej https://www.wycena-oc.pl/ubezpieczenie-firmy-uslugowej/). W przypadku prowadzenia działalności o innych charakterze, również warto zastanowić się nad wykupieniem takiej polisy. Przed czym chroni?

 

Zakres jest bardzo podobny jak w przypadku OC komunikacyjnego. Zawodowe ubezpieczenie firm OC, ma chronić osoby wykonujące działalność gospodarczą przed poniesieniem finansowych konsekwencji działania, w wyniku którego doszło do powstania szkody osobowej lub majątkowej. W sytuacji takiej ubezpieczyciel pokryje koszty finansowe błędnych decyzji gwarantując poszkodowanemu klientowi odszkodowanie.

Co można ubezpieczyć w firmie?

Zakres ubezpieczenia dla firmy http://www.wycena-oc.pl/ubezpieczenie-firmy/ jest bardzo szeroki. W zasadzie każdy broker ubezpieczeniowy oferuje minimum kilka wersji takiego ubezpieczenie. Co można ubezpieczyć w firmie? Najczęściej ubezpieczenie obejmuje budynki, budowle i składniki małej architektury, jak np. elewacje oraz wyposażenie budynków czyli cały sprzęt biurowy. Z tego ubezpieczenia korzysta zdecydowana większość firm, ze względu na duże koszty ewentualnej naprawy czy też odbudowy. Nie są to oczywiście jedyne rzeczy, które można ubezpieczyć w firmie. Ubezpieczenie firmy http://www.najlepsze-ubezpieczenie.pl/ubezpieczenie-firmy/ może również obejmować:

  • przedmioty osób trzecich
  • nakłady inwestycyjne firmy
  • przedmioty pracowników jak laptopy
  • zewnętrznych warstwy budynków typu afisze, reklamy, anteny oraz szyby

Wybór odpowiedniego zakresu zależeć powinien przede wszystkim od charakteru prowadzonej działalności. Prowadząc firmę informatyczną, konieczne jest wykupienie ubezpieczenia sprzętu komputerowego, którego naprawa może przekraczać kwoty kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli Twoja firma wykonuje naprawy drogiej biżuterii lub innych drogocennych przedmiotów warto ubezpieczyć przedmioty osób trzecich.

Nie tylko przedmiot, ale również zakres ubezpieczenia jest ważny. I tak można wybierać wśród ubezpieczeń od pożarów, trzęsień oraz drgań ziemi, uderzeń pioruna a nawet terroryzmu, eksplozji czy też kradzieży z włamaniem oraz. wandalizmu. Istnieją również tak zwane polisy all risk, obejmujące wszystkie ryzyka. Dodatkowo przy takich polisach obowiązek dowodu spoczywa na firmie ubezpieczeniowej.

Od czego nie można ubezpieczyć firmy?

Są również rzeczy od których nie można wykupić ubezpieczenia https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/czestochowa/ czyli tak zwane wyłączenia. I tak ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeśli szkoda powstała wskutek umyślnego działania czy też jest efektem rażącego zaniedbania ze strony przedsiębiorcy lub jego pracownika.  Ubezpieczyciele nie wypłacają również odszkodowań wynikających z powodu eksploatacyjnego zniszczenia sprzętu i powstałych przez to strat.

Bezpieczeństwo firmy

Oczywiście nie da się ubezpieczyć firmy przed wszystkim, ale dzięki odpowiednio dobrze dobranej polisie, przedsiębiorca znacznie obniża ryzyko prowadzenia biznesu. Wybór zakresu polisy powinien przede wszystkim zależeć od charakteru wykonywanej działalności oraz posiadanego majątku. Konieczne jest również rozpatrzenie wykupu polisy OC, nawet w branżach, które nie są objęte ustawowym obowiązkiem. Historia zna wiele przypadków, gdzie jeden nawet przypadkowy błąd, jest w stanie wprowadzić firmę w duże problemy nie tylko wizerunkowe, ale również finansowe. Zakup podstawowej polisy nie jest ogromnym wydatkiem, a może uratować działalność firmy. Dlatego warto o niej pomyśleć, bez względu na fakt czy firma istnieje na rynku już kilkanaście lat czy też dopiero startuje. Korzyści znajdą obie strony.

angielski