Dziedziczenie długu – co trzeba o nim wiedzieć?

Dziedziczenie długu- co trzeba o nim wiedzieć?

Dziedziczenie długu – co trzeba o nim wiedzieć? Śmierć członka rodziny jest szczególnie trudnym okresem w życiu każdego człowieka. Niekiedy zdarza się, że bliska nam osoba nie zostawiła po sobie zbyt dużego majątku, a oprócz tego pozostawiła także długi. Wszelkie pożyczki, kredyty w banku, albo zwykłe zakupy na raty mogą przysporzyć nam wielu problemów. Przeprowadzenie postępowania spadkowego po zmarłym jest jedynym sposobem na to, aby dokonać sprawiedliwego podziału majątku pomiędzy osobami z rodziny.

W niektórych przypadkach spłata długu po zmarłym okaże się opłacalna, jeśli na przykład odziedziczymy po nim coś bardzo cennego (dom, samochód, mieszkanie). Niekiedy jednak zdarza się, iż dług przekracza swoją sumą, wartość zgromadzonego majątku osoby zmarłej, wtedy warto zastanowić się nad jego odrzuceniem.

Czym tak w ogóle jest dziedziczenie długu?

Należy pamiętać przede wszystkim to, iż wszystkie zobowiązania finansowe wchodzą w skład majątku po zmarłym. Są to pasywa, czyli obciążenia dotyczące konkretnej osoby. Według prawa spadkowego https://klimkowski-kancelaria.pl/209/prawo-spadkowe-lodz, jeśli dochodzi do śmierci członka rodziny jego majątek podlega dziedziczeniu. Dziedziczenie natomiast dotyczy wszystkiego co zostawił po sobie zmarły, a więc także jego długów. 

Kto dziedziczy długi?

Kodeks Cywilny jasno określa to, w jaki sposób wygląda dziedziczenie ustawowe. W przypadku kiedy osoba zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu, wówczas kolejność dziedziczenia wygląda następująco:

  • pierwsza osobą której przysługuje prawo do dziedziczenia jest małżonek zmarłego, a także jego dzieci w równych częściach. Co ważne, małżonek otrzymuje minimum 1/4 całego spadku.
  • następnie prawo dziedziczenia przechodzi na wnuki oraz prawnuki spadkodawcy, dzieje się tak jeśli dzieci osoby zmarłej nie żyją czy też zrzekają się otrzymania spadku
  • jeśli zmarły nie miał dzieci, wtedy prawo do majątku przysługuje małżonkowi oraz rodzicom, czy też rodzeństwu spadkodawcy (w przypadku kiedy rodzice nie żyją)
  • w następnej kolejności spadek odziedziczyć mogą dziadkowie zmarłego oraz ich zstępni
  • ma samym końcu prawo do spadku przysługuje pasierbom osoby zmarłej
Dziedziczenie długu- co trzeba o nim wiedzieć?
Dziedziczenie długu – co trzeba o nim wiedzieć?

W sytuacji, kiedy nie ma żadnego spadkobiercy wówczas spadek osoby zmarłej przejmowany jest przez gminę albo Skarb Państwa, także ze wszelkimi długami. Co ważne, spadkobierca wcale nie musi przyjmować spadku po zmarłym. Ma on prawo do jego odrzucenia, składając właściwe oświadczenie przed notariuszem albo sądem. W razie wątpliwości można udać się do radcy prawnego od spraw spadkowych. Ponadto, spadek można przyjąć na dwa sposoby, a więc: na wprost oraz z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku na wprost oznacza to, iż będziemy odpowiadać swoim majątkiem za długi, jakie wchodzą w skład majątku, nawet jeśli ich wysokość znacznie wykracza poza wartość aktywów. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza natomiast to, że będziemy odpowiadać za długi osoby zmarłej jedynie do wysokości pozostawionych przez nią aktywów. W przypadku problemów z odrzuceniem spadku pomoże kancelaria prawnicza znająca się na nowym prawie spadkowym.

Polecamy uwadze:

W jaki sposób sprawdzić czy spadek jest zadłużony?

Niestety bywają sytuacje, kiedy spadkobiorca nie ma informacji o tym, czy w spadku zostawiono mu długi czy nie. Często to właśnie przyjęty spadek staje się źródłem wielu problemów, głównie tych finansowych. Od spadku możemy stać się bogatsi albo wręcz odwrotnie, popaść w tarapaty finansowe. Zazwyczaj osoby zmarłe zostawiają po sobie długi takie jak pożyczki czy kredyty zaciągnięte w bankach czy firmach pozabankowych. Zdarza się również, że długi opierają się na zaległościach z czynszem. Przed przyjęciem spadku warto więc dowiedzieć się, czy osoba zmarła nie pozostawiła czasem po sobie właśnie długów. Możemy to zrobić przeglądając dokumenty zmarłego, być może odnajdziemy umowy pożyczek czy wzięcia jakiś przedmiotów na raty. Jeżeli zmarły zostawił po sobie mieszkanie wówczas można udać się do spółdzielni i zapytać czy nie jest ono zadłużone. Tak samo można zrobić z dostawcami mediów. Sprawdzić także warto księgi wieczyste pozostawionej przez zmarłego nieruchomości, można z nich dowiedzieć się wielu cennych informacji. Istnieje także możliwość złożenie wniosku do sądu o wykonanie spisu inwentarza po zmarłym. Za taki spis musimy ponieść opłatę, jednakże ułatwi on nam podjęcie decyzji o tym, czy opłaca się przyjmować spadek czy lepiej go jednak odrzucić. Na całe szczęście polskie prawo spadkowe daje możliwość odrzucenia spadku.

Odrzucenie spadku

Udając się do adwokata do spraw spadkowych zostaniemy poinformowani o możliwości odrzucenia spadku. Kolejność jest taka sama, jak przy dziedziczeniu. Konieczne jest więc złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, mamy na to pół roku od dnia, kiedy to dowiedzieliśmy się o dziedziczeniu. Termin ten dotyczy wszystkich spadkobiorców. Jeśli chodzi o osobę niepełnoletnią, to rodzice muszą odrzucić spadek w imieniu dziecka, przed sądem albo notariuszem. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do odpowiedniego sądu rodzinnego, a następnie po uzyskaniu zezwolenia sądowego, rodzice muszą złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

 

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl
Karolina Seidel kancelaria prawa medycznego
ul. Saska 7E
03-968 Warszawa
511 098 052
www.adwokat-seidel.pl
Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl

Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org

About the Author

You may also like these